Baby-diarrhea-

ลูกท้องร่วง ทำยังไงดี

เด็กทารก เป็นวัยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อีกทั้งยังมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงทำให้ทารก มีอาการท้องเสียได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ โดยสาเหตุที่ทำให้เด็กอ่อนมีอาการท้องเสียกว่า 70% เกิดจากการที่ทารก ได้รับเชื้อโรคผ่านทางต่างๆ เช่น…...

Sneeze-

ลูกจามบ่อยเกิดจากสาเหตุอะไร

หนึ่งในความวิตกกังวลของคุณพ่อ – คุณแม่ ส่วนใหญ่ คือ ทารก จามบ่อย จนกระทั่งเกิดคำถามขึ้นมาในจิตใจว่า แล้วอย่างนี้จะเป็นอันตรายอะไรไหม โดยการจามนั้น จัดเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะฉะนั้นถ้าลูกน้อยจามได้ ก็แสดงว่าระบบการทำงานประสาทของเขาทำงานได้อย่างดีเยี่ยม...

Health-Problems

ปัญหาสุขภาพที่พบในวัยต่างๆ

ปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกช่วงวัย ปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และความเสื่อมของร่างกาย โดยแต่ละช่วงวัยมีปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกัน ทางที่ดีเราควรศึกษาว่าปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัยมีแบบไหนบ้างเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมเสียแต่เนิ่น...

site-Child-health-development

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

วัยเด็ก วัยเรียนนั้น สิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เค้ามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นก็คือ การพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน เพราะหากผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทำให้พวกเค้ามีความพร้อมทางด้านร่างกายต่อการเรียนรู้ในแต่ละวัน การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 นั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีทั้งจากทางบ้านและโรงเรียน ต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้าง...

Important-nutrition

โภชนาการที่สำคัญต่อเด็กวัยก่อนเรียน

เด็กก่อนวัยเรียนมักจะซนและต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงวัยตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องโภชนาการอาหารเป็นพิเศษ เด็กๆ ควรจะได้รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย และมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น เนื้อสัตว์, ปลา, ไข่ และพืชจำพวกถั่ว หรือ ธัญพืชอย่าง ขนมปังโฮลวีตและซีเรียล รับประทานอย่างน้อย 2 ครั้ง...